Bloq haqqında

        Data Experts bloqu sizlərə Keras ilə müxtəlif neyron şəbəkələri (məs. LSTM, RNN, Multilayer perceptron, GRU, CNN və s.) yaratmağa və həmçinin onların vasitəsi ilə spesifik problemlərin necə həll edilməyini öyrədəcəkdir. Biznes problemlərindən başlayaraq — attrition, default, churn, forecasting; image classification, text classification və digər oxşar mövzular ilə yaxından tanış olmaq imkanınız olacaqdır.

        Bununla yanaşı bəzi məqalələr vizuallaşdırma, data üzərində xüsusi əməliyyatlardan (təmizlənməsi, tamamilə transformasiyası, funksiyaların yazılması və s.) ibarət olacaqdır.

Smiley face